Inschrijven

Wat leuk dat u uw kind wilt inschrijven bij Unieke Haven!

Graag maak ik eerst kennis met u. Na een eerste kennismakingsgesprek krijgt u het inschrijfformulier mee. 

Wegens de tijdelijke sluiting is het mogelijk om vanaf half mei of juni een eerste gesprek te plannen.

Heeft u vragen, neem dan contact op via de mail contact@uniekehaven.nl of bel even (06 – 126 59 108).

Inschrijfvoorwaarden

Bent u zwanger? Van harte gefeliciteerd! Zodra de zwangerschap minstens drie maanden gevorderd is en het is bevestigd, kunt u uw kind in schrijven.

Graag bespreek ik tijdens een eerste kennismakingsgesprek wat uw wensen zijn voor de opvang. Na aanmelding van uw kind ontvangt u de overeenkomst welke wordt aangegaan tot de vierde verjaardag van uw kind.

Bij een eventuele wachtlijst, hebben kinderen die worden ingeschreven voor hele dagopvang, de voorkeur t.o.v. kinderen die worden ingeschreven voor flexibele opvang.

Betalingsvoorwaarden

De feest-, gedenk- en studiedagen dat Unieke Haven gesloten is, betaalt u door. Tevens wanneer uw kind afwezig is door ziekte, gaat de betaling door. Vakanties van Unieke Haven worden niet betaalt.

U ontvangt halverwege de maand de nieuwe factuur voor de volgende maand. U heeft twee weken de tijd om de factuur te voldoen en over te maken op het rekeningnummer van Unieke Haven.

Algemene voorwaarden

Bij Unieke Haven gelden ook  de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016 van de Branche kinderopvang.
Naast deze algemene voorwaarden, gelden ook de aanvullende voorwaarden van Unieke Haven. Daarin wordt aangegeven dat Unieke Haven niet aansprakelijk is voor het zoekraken, schade aan, vermissing of diefstal van eigendommen van ouders en kinderen. En niet aansprakelijk is voor schade door het onjuist of onvolledige informatie van uw kind.

Deze zijn ook terug te vinden in de overeenkomst.

Aandacht ♥ Rust ♥ Jezelf zijn ♥ Liefdevolle opvang ♥ Buiten lekker spelenKinderdagverblijf Huizen

Kinderopvang Huizen

Kinderdagverblijf gooi

Kinderopvang gooi

Christelijk kinderdagverblijf

Christelijke kinderopvang

Unieke haven

Veilige haven

Gastouder Huizen

Kindercentrum

Kleinschalig kinderdagverblijf

Kleinschalige kinderopvang

Kinderdagverblijf aan huis

Kinderopvang aan huis

Huiselijke kinderopvang

Nationale voorleesdagen

Kinderdagverblijf Hilversum

Kinderdagverblijf Amersfoort

Kinderdagverblijf Almere

Kinderdagverblijf Laren

Kinderdagverblijf Bussum

Kinderdagverblijf Eemnes

Gastouder Hilversum

Gastouder Almere

Gastouder Amersfoort

Gastouder Laren

Gastouder Bussum

Gastouder Eemnes

Gastouder

Kinderdagverblijf

Kinderopvang