Inspectie en Kwaliteit

Inspectie

Op de website van het gastouderbureau en kinderdagverblijven staat het inspectierapport. De GGD komt jaarlijks of tweejaarlijks op bezoek om te controleren of alles klopt en aanwezig is. O.a. de diploma’s, het aantal kinderen dat opgevangen wordt, of het schoon is en de kinderen veilig opgevangen kunnen worden.

Na ieder (on)verwacht bezoek van de GGD inspectie komt er een rapport uit. Dit rapport komt op de site te staan van het LRK. Ieder jaar komt de GGD voor inspectie op bezoek komt om te kijken of alle papieren in orde zijn en het pedagogisch handelen goed is.

Het nieuwste rapport en alle voorgaande rapporten staan op de site van het Landelijk Register Kinderopvang, LRK. Lees het laatste of de laatste twee inspectierapporten even door. Iedereen kan fouten maken, dus niet alle rapporten zullen even goed zijn. Maar dan is het ook goed om te lezen welke fouten er bij de opvang zijn gemaakt en hoe het opgelost is. Op   landelijkregisterkinderopvang.nl staan alle ingeschreven gastouders, gastouderbureaus en kinderdagverblijven. Hier staan ook alle inspectierapporten.

Beleidsplannen

Ieder dagverblijf en bureau heeft diverse beleidsplannen. Hierin staat alles over het kinderdagverblijf. U mag als ouder altijd de beleidsplannen inzien.

Aandacht ♥ Rust ♥ Jezelf zijn ♥ Liefdevolle opvang ♥ Buiten lekker spelenKinderdagverblijf Huizen

Kinderopvang Huizen

Kinderdagverblijf gooi

Kinderopvang gooi

Christelijk kinderdagverblijf

Christelijke kinderopvang

Unieke haven

Veilige haven

Gastouder Huizen

Kindercentrum

Kleinschalig kinderdagverblijf

Kleinschalige kinderopvang

Kinderdagverblijf aan huis

Kinderopvang aan huis

Huiselijke kinderopvang

Nationale voorleesdagen

Kinderdagverblijf Hilversum

Kinderdagverblijf Amersfoort

Kinderdagverblijf Almere

Kinderdagverblijf Laren

Kinderdagverblijf Bussum

Kinderdagverblijf Eemnes

Gastouder Hilversum

Gastouder Almere

Gastouder Amersfoort

Gastouder Laren

Gastouder Bussum

Gastouder Eemnes

Gastouder

Kinderdagverblijf

Kinderopvang