Inspectie en Kwaliteit

Inspectie

Na ieder (on)verwacht bezoek van de GGD inspectie komt er een rapport uit. Dit rapport komt op de site te staan van het LRK. Ieder jaar komt de GGD voor inspectie op bezoek komt om te kijken of alle papieren in orde zijn en het pedagogisch handelen goed is.

Het nieuwste rapport en alle voorgaande rapporten staan op de site van het Landelijk Register Kinderopvang, LRK. Op dit moment is Unieke Haven tijdelijk gesloten. Bij heropening zal het kinderdagverblijf weer geregistreerd staan in het LRK.

Het privacy beleid van Unieke Haven is op te vragen. U ontvangt het pdf bestand zo snel mogelijk per mail.
Ouders kunnen het privacy beleid vinden op de formulieren inlogpagina.

Klachten

Unieke Haven heeft een interne klachtenregeling. We hopen deze niet nodig te hebben, maar alle kinderdagverblijven zijn wel verplicht zo’n regeling te hebben.

Beleidsplannen

Unieke Haven heeft diverse beleidsplannen. Onderverdeeld in veiligheid en gezondheid, zoals het ziektebeleid. Deze kunt u inzien op locatie.

Ook is er een voedingsbeleid. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om gezond eten en drinken aan te bieden. We drinken thee en water, we eten zelf gebakken bruin brood en vers fruit. Ook voor het beleg wordt gelet op de ingrediënten.
Ik ga er van uit dat de kinderen thuis ontbijten voordat ze naar de opvang komen.
Het is beperkt mogelijk om warm te eten. Dit kan met eigen meegebracht eten.

Ieder kinderdagverblijf heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. Hierin staat alles over het kinderdagverblijf. Bij Unieke Haven is het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn en in eigen tempo mag ontwikkelen. Ook biedt Unieke Haven kleinschalige opvang en de Christelijke identiteit.
Het pedagogisch plan is in te zien op locatie en voor ouders via de inlogpagina te bekijken.

 

Locatie

We gaan in principe elke dag naar buiten. Het maakt dan niet uit of de zon schijnt, het regent of sneeuwt. We kunnen in de zandbak spelen, in de plassen stampen of een mooie sneeuwpop maken.

We gaan er ook wel eens op uit. We kunnen bijvoorbeeld een rondje lopen, een boodschapje doen, de eendjes voeren of naar de kinderboerderij gaan.

Afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijden is het mogelijk dat de baby’s in de keuken op de grond spelen of in de woonkamer.
Er is divers speelmateriaal aanwezig wat de verschillende ontwikkelingsgebieden prikkelt. Er is ruimte voor eigen spel en we zullen met elkaar activiteiten doen. Zoals een boek voorlezen, knutselen, muziek maken of lekker naar buiten.

Verdere beschrijving over de ruimtes zijn terug te lezen in het pedagogisch beleidsplan.

Aandacht ♥ Rust ♥ Jezelf zijn ♥ Liefdevolle opvang ♥ Buiten lekker spelenKinderdagverblijf Huizen

Kinderopvang Huizen

Kinderdagverblijf gooi

Kinderopvang gooi

Christelijk kinderdagverblijf

Christelijke kinderopvang

Unieke haven

Veilige haven

Gastouder Huizen

Kindercentrum

Kleinschalig kinderdagverblijf

Kleinschalige kinderopvang

Kinderdagverblijf aan huis

Kinderopvang aan huis

Huiselijke kinderopvang

Nationale voorleesdagen

Kinderdagverblijf Hilversum

Kinderdagverblijf Amersfoort

Kinderdagverblijf Almere

Kinderdagverblijf Laren

Kinderdagverblijf Bussum

Kinderdagverblijf Eemnes

Gastouder Hilversum

Gastouder Almere

Gastouder Amersfoort

Gastouder Laren

Gastouder Bussum

Gastouder Eemnes

Gastouder

Kinderdagverblijf

Kinderopvang