Ouderbetrokkenheid

Op dit moment zijn er te weinig ouders die willen deelnemen aan een oudercommissie bij kinderdagverblijf Unieke Haven. Om de ouders toch te betrekken bij de opvang, worden zij twee keer per jaar uitgenodigd. Tijdens deze avonden wordt alles besproken wat nodig is.

Bij alle wijzigingen binnen het kinderdagverblijf, hebben de ouders adviesrecht net zoals in een oudercommissie.

De eerst volgende vergadering zal zijn op:

najaar 2019

Wanneer u uw kind heeft aangemeld, krijgt u de vraag of u een oudercommissie wilt vormen. U bent van harte welkom!

Heeft u vragen aan ouders hoe zij de opvang met hun kind ervaren bij Unieke Haven? Enkele ouders staan open voor vragen en kan wellicht met u meedenken over de opvang voor uw kind.

De kinderopvang maakt veel veranderen mee en door. Zowel in 2018 als in 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd. Informatie hierover kunt u vinden op de site van de overheid
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ouders-en-oudercommissies/ouders 

Aandacht ♥ Rust ♥ Jezelf zijn ♥ Liefdevolle opvang ♥ Buiten lekker spelenKinderdagverblijf Huizen

Kinderopvang Huizen

Kinderdagverblijf gooi

Kinderopvang gooi

Christelijk kinderdagverblijf

Christelijke kinderopvang

Unieke haven

Veilige haven

Gastouder Huizen

Kindercentrum

Kleinschalig kinderdagverblijf

Kleinschalige kinderopvang

Kinderdagverblijf aan huis

Kinderopvang aan huis

Huiselijke kinderopvang

Nationale voorleesdagen

Kinderdagverblijf Hilversum

Kinderdagverblijf Amersfoort

Kinderdagverblijf Almere

Kinderdagverblijf Laren

Kinderdagverblijf Bussum

Kinderdagverblijf Eemnes

Gastouder Hilversum

Gastouder Almere

Gastouder Amersfoort

Gastouder Laren

Gastouder Bussum

Gastouder Eemnes

Gastouder

Kinderdagverblijf

Kinderopvang